maandag 23 september

Muziek: Vredesconcert

Tijd: 20.00 – 21.00 uur
Plaats: Gebouw Apostolisch Genootschap, Rademakersdonk 801
Kosten: Vrijwillige bijdrage

Beide kerkgenootschappen zijn na de Tweede Wereldoorlog zeer verschillende wegen ingeslagen. Toch zijn er ook dingen die we allemaal willen. Vrede onder de mensen is zoiets. Daarom zingen we deze avond samen. Gaan we ‘over de grenzen’ op zoek naar een plek waar wij elkaar kunnen vinden. Deze avond is dat in de muziek. Beide koren zingen samen, maar brengen ook hun eigen liederen ten gehore.

Georganiseerd door Apostolisch Genootschap en Nieuw-Apostolische Kerk