23 september 2020

Filmavond: The Railway Man

Een film die VONC wil plaatsen in het kader van de Vredesweek.
The Railway gaat over de Britse legerofficier Lomax die tijdens de Tweede Wereldoorlog gevangen wordt genomen door de Japanners. Als krijgsgevangene moet hij werken aan de beruchte Birma-spoorlijn en overleeft hij slechts ternauwernood de vreselijke ontberingen.

Decennia later ontdekt Lomax, die inmiddels getrouwd is met Patti, dat de Japanse vertaler die verantwoordelijk was voor zijn vreselijke behandeling nog steeds in leven is. Hierop besluit hij op zoek te gaan naar de man die nog steeds in zijn nachtmerries voorkomt om hem te confronteren…

Een mooie film over de verwerking oorlogstrauma’s, liefde, trouw en verzoening.

Corona protocol VONC filmavond Drie Ranken, Apeldoorn

We zijn blij dat we in dit najaar weer een aantal mooie films kunnen gaan draaien bij VONC. Daarbij willen we ons wel min of meer houden aan de gebruikelijke voorschriften van het RIVM.

De anderhalve meter afstand betekent ook dat er maximaal 22 mensen een filmavond in de Grote Jeugdruimte kunnen bijwonen. Dat houdt dus in dat u zich van te voren moet aanmelden.

Hieronder een paar dingen die u moet weten:
– Per mail of telefonisch aanmelden:  vonc@3ranken.nl   06-21638516
Bij verhindering graag afmelden zodat iemand van de reservelijst kan inschuiven’.
– Aanvang film is 19.30, binnenkomen vanaf 19.15 uur
– Vriendelijk verzoek u te houden aan de aanwijzingen van de VONC medewerkers. Zij kunnen mogelijk looproute en zitplaats aanwijzen.
– Twijfelt u aan uw gezondheid: kom dan niet.
– Bij de ingang moet  u de handen met gel desinfecteren.
– Houdt 1,5 meter afstand bij binnenkomst maar ook in de pauze of bij het verlaten van de ruimte.
– Graag betalen met gepast (contant) geld. De (tijdelijk nieuwe) bijdrage is € 4.
– Als u niet tevreden bent over uw zitplaats alleen ruilen of verzitten in overleg met een van de VONC medewerkers.