maandag 21 september

Inspiratiebijeenkomst

Tijd: 20.00 uur
Plaats: Het Kruispunt, Zilverschoon 114, 7322 GK Apeldoorn (Kerkgebouw staat achter de sporthal!)

In Nederland leven we in een diverse samenleving: verschillende geloven, culturen, normen en waarden en idealen. Het is gemakkelijk om je terug te trekken in je eigen groep; maar veel interessanter is het om het gesprek aan te gaan met ‘de ander’. Hierdoor leer je over jezelf, kunnen vooroordelen worden weggenomen en groeit tolerantie. Anne-Maria van Hilst zal in haar inleiding vertellen over haar ervaringen in het aangaan van de (interreligieuze) dialoog, met zijn ups-and-downs.

Anne-Maria van Hilst is als projectmedewerker o.m. verbonden aan de Liberaal Joodse Gemeente Amsterdam waar ze invulling geeft aan het project “Leer je buren kennen” Daarnaast is zij museum educator bij het Joods Historisch Museum en “Ons Lieve Heer op Solder”. Verdere informatie over haar activiteiten en achtergrond is te vinden op haar website https://annemariavanhilst.com.

Na haar inleiding zal ze graag vragen beantwoorden. Kees Posthumus zal tijdens de bijeenkomst optreden als gespreksleider.

Aanmelden: U kunt zich aanmelden of informatie vragen bij Hans de Haan, hans.jdehaan@gmail.com. Bij opgave uw naw-gegevens, telefoonnummer en e-mailadres vermelden

Kosten:  € 4,00. Contant afrekenen is niet mogelijk. We verzoeken u de bijdrage vooraf over te vooraf over te maken op de bankrekening NL48 INGB 0008 4324 33 t.n.v. Stichting Regentessekerk o.v.v. De Groene Hoed, Inspiratiebijeenkomst 21 september 2020.