maandag 23 september

Inspiratiebijeenkomst: Geloofs inburgering

Tijd: 20.00 – 22.00 uur
Plaats: De Herberg, Deventerstraat 40
Kosten: Vrijwillige bijdrage

Inburgering van migranten gebeurt op veel vlakken van het leven, zo ook op geloofsvlak. Tijdens de inspiratiebijeenkomst, vertellen drie vertegenwoordigers uit migrantenkerken zoals de Molukse, de Perzische, de Eritrese en Koptische geloofsgemeenschappen over hun ervaring als christelijke migrant in Nederland. De drie gasten worden geïnterviewd en daarna kan in kleinere groepen met hen worden doorgepraat over hun en uw eigen ervaring met geloofs inburgering.

Georganiseerd door De Groene Hoed