Ambassadeur van Vrede

Ragaiy Sinhout

Dit jaar de Ambassadeur van de Vrede is Ragaiy Sinout tijdens Vredesweek Apeldoorn! In de tekst hier onder introduceert hij zich op een mooie wijze:

Een uitnodiging voor vrede

Conflicten zijn een onderdeel van ons menselijk bestaan. Conflicten kunnen gemakkelijk uitgroeien tot geweld. Is dat in Aleppo 2011 of op Urk maart 2019, het geweldsmechanisme is hetzelfde. Gewelddadige conflicten liggen altijd op de loer; vrede is dus niet vanzelfsprekend. Denken aan vrede is daarom geen overbodige luxe in onze tijd.

Vrede is onze onwankelbare gezamenlijke overtuiging van geweldloze conflicten.
Vrede is even belangrijk als het klimaat, als het niet belangrijker is. Ook vrede in onze samenleving vraagt continu werk en strijd. Vrede is niet te bereiken met wetten en regels of door onderdrukking van geweld. De vrede in onze maatschappij heeft “strijders voor vrede” nodig. Dit zijn mensen die in hun dagelijkse beroepsmatige- of informele praktijken, anderen in hun omgeving aan vrede herinneren en die vrede laten koesteren.
Beseffen dat wij in vrede leven kost ons veel minder moeite dan denken aan het scheiden van afval.

De organisators van de Vredesweek en de deelnemende organisaties in ons mooie Apeldoorn behoren tot de “strijders voor vrede”. Altijd vastberaden en onvermoeid herinneren zij ons er aan dat vrede in dit prachtige land niet uit de lucht is komen vallen. Namens deze pleitbezorgers voor vrede nodig ik iedere lezer van deze tekst uit om dit jaar; 2019 regelmatig stil te staan bij de vruchten die vrede in onze huidige samenleving draagt: de welvaart, de veiligheid en het geluk!

Wij nodigen u uit om de vrede in uw ziel te voelen en er van te genieten.
Wij nodigen u uit om bij te dragen aan vrede in onze tijd.
Wij nodigen u van harte uit om de activiteiten van de Vredesweek in ons vreedzame Apeldoorn te bemoedigen en bij te wonen.
Ik wens u en al uw dierbaren een vreedzaam leven toe en graag tot ziens tijdens de Vredesweek!

Ragaiy Sinout,
Ambassadeur voor Vrede Apeldoorn 2019