zaterdag 21 september

Lezing door Dion van den Berg

Tijd: 15.00 uur
Plaats: de Herberg (Ambassade van de vrede)

De werkgroep STIOC uit Arnhem onderhoudt diverse internationale oecumenische contacten, o.a. met Gera in het oosten van Duitsland. Deze week zijn er gasten uit Gera in Arnhem en ze komen op uitnodiging van de Herberg naar Apeldoorn.

Dion van den Berg is programmaleider Europa van PAX. Dion is sinds 1977 actief bij PAX. De grote demonstraties, de val van de Muur, de Balkanoorlogen, hij was erbij. Je hoeft, aldus Dion, geen universitaire studie te hebben gevolgd om je nuttig te maken voor vredeswerk in verre landen. Hij ziet altijd mogelijkheden om problemen ver weg te verbinden met problemen in onze eigen dorpen en steden.

Hij schrijft: ‘‘Ik ben in 1977 actief geworden in de vredesbeweging, vanaf de start van de IKV-campagne tegen kernwapens. Ik was een vredesactivist en ik voel me nog steeds een vredesactivist. Ik vind het heerlijk om te werken met mensen in Nederland en in conflictgebieden die zich lokaal belangeloos inzetten voor de vrede.’’

Georganiseerd door Werkgroep Stedelijke Internationale Contacten Arnhem (STIOC) en de Herberg

Meer…