donderdag 24 september

Gegijzeld door het verleden

Tijd: 20:00 uur,  Aanvag 19:30 uur
Plaats: Het Odd Fellowhuis Apeldoorn, Violierenplein 101

In het kader van de Vredesweek 2020 organiseren de Odd Fellows Apeldoorn een openbare lezing. In de lezing zal Eljan de Wijs nader ingaan op de historische verbinding tussen Nederland en Indonesië.
Tijdens zijn staatsbezoek aan Indonesië t.g.v. het 75 jarig bestaan van de Republik Indonesia bood Willem Alexander op 10 maart 2020 zijn excuses aan voor "geweldsontsporingen tijdens de Indonesische onafhankelijkheidsstrijd tussen 1945 en 1949. Zijn die excuses niet veel te laat? Wat hebben die nog voor zin? De vrede is toch al lang geleden getekend? In 1995 weigerde de Nederlandse regering nog excuses aan te bieden. Waarom nu dan wel op eens? Zijn de scherpe tegenstellingen tussen bevolkingsgroepen uit Indië verdwenen, zouden alle achterstallige salarissen betaald zijn en wat betekent het dat er ineens zoveel aandacht is in pers en literatuur voor allerlei aspecten van het leven in het voormalige Indische deel van ons koninkrijk? Na bestudering van de talloze getuigenissen uit de 21 eeuw zou je je kunnen afvragen: hoe zo "vrede", waar nog zoveel onvrede is? Deze en andere vragen zullen aan de orde komen tegen het licht van de geschiedenis en de literatuur die Nederland en De Oost verbinden.
Maatregelen i.v.m. corona: Mede i.v.m. de anderhalve meter regel is onze zaalruimte beperkter. Als je de lezing wilt bijwonen geef dat dan tijdig door aan eljan@lascelta.nl

Je kunt de lezing ook bijwonen via een Zoom sessie. Als je voorkeur daarnaar uitgaat mail dat dan ook tijdig naar eljan@lascelta.nl We dragen er dan zorg voor dat je de nodige codes krijgt voor toegang tot de Zoom sessie.

Voor meer informatie stuur een e-mail naar eljan@lascelta.nl of bekijk onze website https://www.oddfellowsapeldoorn.nl

Georganiseerd door Odd Fellows Apeldoorn