woensdag 23 september

Lezing: Eenheid in verscheidenheid

Tijd: ontvangst 19:30 uur, aanvang 20:00 uur
Plaats: ACEC-gebouw, Roggestraat 44, Apeldoorn

Bahá’u’lláh, de grondlegger van de bahá’í-religie, schreef:”Zo sterk is het licht van eenheid dat het de hele aarde kan verlichten.”

De bahá’í-leringen gaan o.a, over het bereiken van wereldvrede met als basisingredient: het sluiten van wereldomvattende vriendschappen zodat begrip en samenwerking en kameraadschap steeds groeien en onwetendheid, vooroordelen en vijandschap zullen oplossen.

‘De vriendschap moet zo intens zijn dat de vreemdeling zich een vriend en de vijand zich een ware broeder zal voelen zonder dat er enig verschil tussen hen bestaat.”
“De aarde is slechts één land waarvan alle mensen de burgers zijn “.

De eenheid van het mensenras zoals voorzien door Bahá’u’lláh sluit de oprichting in van een wereld gemenebest waarin alle natiën, rassen, religies, klassen worden verenigd.

De heer Zia Reyhani is scheikundige en was 8 jaar docent Vergelijkende Godsdienstwetenschappen in Antwerpen.

www.bahai.nl /www.bahai.org

Aanmelden: E-mail apeldoorn.bahai@yahoo.com of tel.0555332923

Georganiseerd door Bahá’í-Gemeenschap Apeldoorn