dinsdag 24 september

Lezing door Paul Blokhuis

Tijd: 20.00 uur
Plaats: Gebouw Apostolisch Genootschap, Rademakersdonk 801
Kosten: Vrijwillige bijdrage,
Opgeven bij Erwin van der Bij (evdbij001@hotmail.com)

Paul Blokhuis, staatssecretaris VWS met als portefeuille Oorlogsgetroffenen en verzetsdeelnemers en het programma “75 jaar vrijheid”, zal een inspirerende lezing geven over het thema van de Vredesweek: “Vrede verbindt over grenzen!”

Veel Apeldoorners kennen Paul Blokhuis vanuit zijn vorige baan als wethouder. Hij was in zijn jaren als wethouder ook betrokken bij de Vredesweek. Hij heeft o.a. enkele malen een inspirerende toespraak gehouden bij de opening van de Vredesweek.

Als staatssecretaris laat hij regelmatig wat van zich horen vanuit zijn portefeuilles die hij bij het ministerie van VWS heeft. Hij heeft ook de bijzondere portefeuille Oorlogsgetroffenen en verzetsdeelnemers en is verantwoordelijk voor het programma “75 jaar vrijheid”.

De lezing wordt voorafgegaan door een gezamenlijke maaltijd om 18.00 uur waarvoor u zich apart dient op te geven.

Georganiseerd door Stichting Peace Is The Way