Mensenrechten.org geeft een overzicht van 30 mensenrechten. In een vredige maatschappij worden mensenrechten gehandhaafd en mensen vinden het dan vaak als snel ‘normaal’ dat zij deze basisrechten hebben. Conflicten laten echter zien dat dit helemaal niet zo vanzelfsprekend is. Waar de vrede ophoudt, beginnen mensenrechtenschendingen. Bekijk hier je rechten en realiseer je dat deze hand in hand gaan met verantwoordelijkheid.

Lees hier.