zondag 23 september

Tischredegesprek

Tijd 12.00-13.00 uur
Plaats Lutherse kerk, Professor Röntgenstraat 9
Kosten Gratis toegang, (schaaltje)

Onze gast aan tafel is Jan Jaap van Oosterzee. Hij werkt als adviseur voor het Midden-Oosten en Azië bij PAX. Vanuit zijn jarenlange ervaring, ondermeer als leider van het Euro-Arabische dialoog-project, steunt hij organisaties met zijn kennis over politieke verandering, democratisering en vredesopbouw. We gaan met hem in gesprek over de mogelijkheden van vrede in het Midden-Oosten en over de krachten die verandering mogelijk maken en verhinderen. Hoe moeten we de politieke siuatie duiden (als dat al mogelijk is)? Kunnen we een beetje begrijpen wat de oorzaken zijn van de gruwelijke oorlog in Syrië en Irak? Is het Westen daar ook debet aan? Welke rol speelt de Islam (althans bepaalde extreme afglijders daarvan)? Moet je als christen het sturen van F16’s naar Syrië en Irak steunen of juist niet (zoals de Doopsgezinde Broederschap).

Veel vragen waarop we in een uur geen sluitende antwoorden verwachten maar ons wel willen laven aan de visie van iemand die beroepsmatig en persoonlijk zeer betrokken is bij het vredeswerk.

Na een broodje en wat te drinken gaan we onder leiding van Theo van Willigenburg met Jan Jaap van Oosterzee in gesprek.

Belangstelllenden zijn welkom in de dienst van Schrift en Tafel, die om 10.00 uur begint.