Voor deelnemers

Voor deelnemers

In deze tijd is het meer dan ooit nodig dat we werken aan een inclusieve samenleving! Een samenleving waarin iedereen meetelt. Een samenleving waar we de verbinding zoeken, ook met degene die een totaal andere zienswijze heeft! Dit is waar we het gehele jaar aan moeten werken, maar in het bijzonder bij stilstaan in de Vredesweek.

Bij deze willen we jullie informeren over de ontwikkelingen m.b.t. de Vredesweek 2020. 

Vrede verbindt verschil.

Het thema voor de Vredesweek 2020: Lees meer

We willen jullie vragen of:

  • je mee wilt helpen bij het uitwerken, mee organiseren of hand- en spandiensten te verlenen bij de onderstaande activiteiten
  • ideeën aan te dragen voor andere activiteiten
  • elkaar inspireren

Corona maatregelen:

Voor evenementen vanaf 1 juli.

Lees meer