Ambassadrice van Vrede

Liesbeth van Hilten-Matthijsen

Ook dit jaar wordt in Apeldoorn de Vredesweek georganiseerd. De werkgroep Vredesweek Apeldoorn heeft besloten het landelijk thema voor de Vredesweek te volgen: VREDE VERBINDT VERSCHIL. Door de algemene maatregelen i.v.m. de Covid-19-pandemie zullen de activiteiten in de Vredesweek beperkt zijn of in een andere – digitale – vorm worden aangeboden. In dit programmaboekje vindt u uitgebreide informatie. Sinds de Tweede Wereldoorlog leven wij in Nederland in vrede en vrijheid. Daardoor lijkt ‘vrede’ net zo vanzelfsprekend geworden als een goede gezondheid: je staat er niet bij stil tot het moment dat je ziek wordt, of een naaste van je ernstig ziek is. In 2020 heeft de Covid-pandemie gemaakt dat de hele wereld zich bewust moest worden hoe kostbaar goede gezondheid is, ook letterlijk kostbaar. Samen zijn we nu verantwoordelijk voor het behoud van die gezondheid door de maatregelen te respecteren die virusbesmettingen inperken. We voelen ons minder veilig. Maar wat een geluk dat wij leven in Nederland, waar de gezondheidszorg voor iedereen toegankelijk is. In heel veel landen hebben arme mensen geen kans om in een ziekenhuis te worden opgenomen. In heel veel landen betekent ‘lock-down’ geen werk, geen geld en sterven van de honger, of toch maar gaan werken met het risico te bezwijken aan Covid-19 of het virus door te geven aan je naasten. “In vrede met elkaar leven” krijgt een nieuwe betekenis. Plotseling komen ook verschillen in onze eigen samenleving scherper in beeld. Er is een nieuwe tweedeling ontstaan: er zijn ‘kwetsbare mensen’ (ouderen en mensen met ziekte of beperking) met wie ‘de anderen’ rekening moeten houden. Sterke en gezonde (jongere) mensen nemen maatregelen om die zwakkeren te beschermen. Dat noemen we solidariteit. Maar hoe schrijnend hebben wij het bezoek-verbod in instellingen en verpleeghuizen ervaren. Daardoor werd duidelijk dat niet gevraagd werd: “wat wil je dat ik voor je doe?” – de maatregelen werden gewoon genomen. Verschillen worden groter door niet genoeg te luisteren naar elkaar. Gingen de protesten in de samenleving van boeren, verpleegkundigen, leraren en agenten nog vooral over meer waardering en betere beloning, sinds de Corona-pandemie gaat het ook over discriminatie en racisme. En er ontstaan nieuwe economische verschillen tussen degenen die door de anti-Covid-maatregelen failliet gaan of hun baan kwijt zijn, en degenen die ‘lijden’ door het verbod op evenementen en zo. Is er wel enige solidariteit naast de overheidsmaatregelen? En wie heeft nog ‘vrede’ met zijn eigen situatie? Er is dus genoeg om samen over te praten en te denken in de Vredesweek 2020. “Vrede verbindt verschil” zal allereerst gaan over de vrede en de solidariteit dicht bij huis. De organisatie van de Vredesweek Apeldoorn heeft al jaren aangetoond dat samenwerking tussen verschillende levensbeschouwingen en groeperingen in Apeldoorn goed is. De vredesweek draagt eraan bij om verschillen samen bespreekbaar te maken in respect voor de mening van de ander en met interesse in de oplossingen die we elkaar kunnen bieden en met compassie voor alle mensen in de wereld die nog steeds snakken naar vrede, echte vrede. Namens het Apeldoorns Beraad van Kerken en de werkgroep Vredesweek Apeldoorn wens ik u leerzame en mooie ontmoetingen. Ik hoop dat zij bij kunnen dragen aan uw vredesgevoel voor de toekomst.

Liesbeth van Hilten-Matthijsen

(emeritus predikant van de Protestantse Kerk)
Secretaris Apeldoorns Beraad van Kerken